Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Септември"

 Договор №229/07.11.2014 г. за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Септември - /публикуван 07.11.2014/

 Протокол за резултата от оценяване на подадените оферти - /публикуван 21.10.2014/


 Публична покана - Уникалният номер на поръчката в АОП е 9034533

 Документация от 09.10.2014 г.