Обществени поръчки

Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

Актуално състояние на поканата: изтекла


 

Решение №5/17.12.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 21.12.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 21.12.2018/

Оферта от "ХЕЛИ-Н" ООД - /публикувана 21.12.2018/

Оферта от "ЕЛИСТА" ООД - /публикувана 21.12.2018/

Оферта от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД - /публикувана 21.12.2018/

 


 

Покана

Приложения