Обществени поръчки

Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в ...

Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември"

Актуално състояние на поканата: изтекла


 

Решение №4/10.12.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 12.12.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 12.12.2018/

Оферта от "ДАСТ СТРОЙ" ООД - /публикувана 12.12.2018/

Оферта от "ЕЛИСТА" ООД - /публикувана 12.12.2018/

Оферта от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД - /публикувана 12.12.2018/

 


 

Покана

Приложения