Обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №212/01.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 03.11.2017/

 Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 29.09.2017/

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9067891

 Документация

Технически проект