Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №1/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 31.07.2018/

Протокол №1/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикуван 31.07.2018/

Оферта от "НАДИНА БГ" ЕООД - /публикувана 31.07.2018/

Обява за удължаване срока за събиране на оферти - /публикувана на 25.07.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация