Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №2/27.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 01.08.2018/

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикуван 01.08.2018/

Оферта от "Мели-М" ООД - /публикувана 01.08.2018/

Оферта от "ВАЙСЕЛЕНА 3" ООД - /публикувана 01.08.2018/

Оферта от "ШЕВИЦА" ЕООД - /публикувана 01.08.2018/

 Съобщение - /публикувано 18.07.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация