Обществена поръчка с предмет: "Покупка на дизелово моторно гориво за нуждите на общинско предприятие "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

Възложител: "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 21.03.2018/

Договор №137/23.02.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.03.2018/


 

Решение за откриване на процедурата