Обществени поръчки

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септ

"Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

Актуално състояние на поканата: изтекла

Вид на процедурата: Покана за провеждане на пазарни консултации


 

Решение №3/13.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувана 13.07.2018/

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикувана 13.07.2018/

Оферта от "ПОЛИД" ООД - /публикувана 13.07.2018/

Оферта от "ДАСТ СТРОЙ" ООД - /публикувана 13.07.2018/

Оферта от "ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ" ООД - /публикувана 13.07.2018/

 


 

Покана

Документация