Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

 

Актуално състояние на обявата: актуална

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Обява за удължаване срока за събиране на оферти - /публикувана 06.11.2018/ 

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация

Декларация за информираност на оферентите - /публикувана 06.11.2018/