Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Покупка на дизелово моторно гориво за нуждите на общинско предприятие "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

Възложител: "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД

 

Решение за откриване на процедурата