Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 813970

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 813976

Документация

Технически проект