Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

 Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка - /публикувана 04.08.2017/

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 31.07.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 


 

 Обява за обществена поръчка н стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9066249

 Документация

 Технически проект