Обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Септември за оперативен сезон 2016/2017г."

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №313/01.11.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.11.2016/

 Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 25.10.2016/

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 19.10.2016/

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9057336

 Документация