Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на НЧ "Будители - 2004" и пристрояване, находящи се в УПИ XXX - 1639 за общ. обслужване, кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември

  • Печат

 Оферта от "Пътно поддържане Пещера" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "Еко Хидро 90" ООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 27.01.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 27.01.2017/ 


 

Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на НЧ "Будители - 2004" и пристрояване, находящи се в УПИ XXX - 1639 за общ. обслужване, кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември

Техническа спецификация