Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на НЧ "Пробуда - 1935", находяща се в УПИ XXVII - за читалище, кв. 117, по плана на гр. Септември, общ. Септември

 

 Оферта от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА" ЕООД - /публикувана 10.07.2017/

 Оферта от "ЕКО ХИДРО 90" ООД - /публикувана 10.07.2017/

 Оферта от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД - /публикувана 10.07.2017/

 Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 27.01.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 27.01.2017/


 

Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на НЧ "Пробуда - 1935", находяща се в УПИ XXVII - за читалище, кв. 117, по плана на гр. Септември, общ. Септември

Техническа спецификация