Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към НЧ "Просвета - 1929" с. Бошуля"

  • Печат

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №1/27.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 01.08.2018/

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикуван 01.08.2018/

Оферта от "АЙ ВИ ТРЕЙД" ЕООД - /публикувана 01.08.2018/

Оферта от "НАДИНА БГ" ЕООД - /публикувана 01.08.2018/

Оферта от "БУДЕВ БГ" ЕООД - /публикувана 01.08.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация