Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

 Оферта от "ЕВАСТРОЙ" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "РЕАЛ-М" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Решение №1/17.03.2017 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 17.03.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 17.03.2017/ 


 

 Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

 Техническа спецификация