Обява за събиране на оферти за СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември

 Оферта от "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "МАКС Ковъринг" ООД - /публикувана 20.07.2017/

 Оферта от "М Сити Проект" ЕООД - /публикувана 20.07.2017/

Решение №1/17.03.2017 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 17.03.2017/

Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 17.03.2017/


 

 Обява за събиране на оферти за СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември

 Техническа спецификация