Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември

 

 Оферта от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД - /публикувана 19.07.2017/

 Оферта от "ЕВАСТРОЙ" ЕООД - /публикувана 19.07.2017/

 Оферта от "Реал - М" ЕООД - /публикувана 19.07.2017/

 Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 10.03.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход - /публикуван 10.03.2017/


 

 Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември

 Техническа спецификация