Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №83/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 22.03.2017/

 Договор №82/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 22.03.2017/

 Договор №81/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикуван 22.03.2017/

 Протокол №1.1/13.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 13.03.2017/

 Протокол №1/02.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 02.03.2017/

Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9061659

Документация