Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №80/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 22.03.2017/

 Договор №79/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 22.03.2017/

 Договор №78/20.03.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикуван 22.03.2017/

 Протокол №1.1/13.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 14.03.2017/

 Протокол №1/02.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 06.03.2017/

Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9061655

Документация